BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej przy placu zabaw w miejscowości Osinak – Piotrowo – Gmina Ruciane – Nida

Ruciane – Nida, dn. 15 / 07 / 2011r.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej przy placu zabaw w miejscowości
Osinak – Piotrowo – Gmina Ruciane – Nida.

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

1. Przedmiotem zapytania jest robota budowlana polegająca na:

wykonaniu ogrodzenia z siatki powlekanej przy placu zabaw w miejscowości Osiniak - Piotorowo. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej o długości 73mb (siatka powlekana wykonana z drutu ocynkowanego o grubości min. 2mm, wysokość siatki 1,5m), montowanej na słupkach metalowych (wys. 2,15m, fi 48mm, gdzie 2 wypory końcowe, 1 wypora rogowa, 1 wypora środkowa, 28 szt. słupków pojedynczych, 2 szt. słupków do furtki), 1 szt. furtki wejściowej o długości 1,2m, drut o długości 219mb i inne (napinacze itp.).

Termin realizacji zamówienia do 10dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (planowany termin to 05.08.2011r.).

2. Forma składania ofert:
Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres wykonawcy,
b. wartość brutto.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy k.syta@ruciane-nida.pl / faks 087 425-44-56 bądź doręczyć osobiście do UMiG Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida (pokój nr 1).

Termin składania ofert upływa dnia 20 / 07 / 2011r. o godz. 15.00. Liczy się data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kryterium wyboru oferty jest cena.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest:
Karol Syta – tel. 087 425-44-51.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani listownie.

Z. up. Burmistrza

Zdzisław Stecka – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: piątek, 15 lip 2011 11:37
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2011 11:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lip 2011 08:17
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2743 razy