BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ukta, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 196/1
3. Powierzchnia: 500m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr IX/37/2011, z dnia 02.06.2011 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 196/4, położonej w miejscowości Ukta.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 7.960,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P 13285.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 7.960,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 9.790,80 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1.830,80 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.07.2011 roku do dnia 12.08.2011 roku.
Data powstania: piątek, 22 lip 2011 07:23
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sie 2011 10:27
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1647 razy