BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

PNO.6730.73.2011
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przeniesieniu i odbudowie zabytkowego kompleksu leśniczówki Zdrożno z osady leśnej Zdrożno do miejscowości Ruciane-Nida na działki o nr 3083/2 oraz 3083/5 położone w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: czwartek, 28 lip 2011 11:46
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2011 12:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sie 2011 12:19
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1660 razy