BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

PNO.6730.72.2011
Na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, iż wniósł o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 6/2 położonej w obrębie Piaski, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: środa, 10 sie 2011 12:07
Data opublikowania: środa, 10 sie 2011 12:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 sie 2011 10:28
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1836 razy