BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-pensjonatowego, na działce nr 85/11, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, wszczęte na wniosek Pana Stanisława Mareckiego.
W związku z powyższym z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3 w godz. od 7ºº do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia w przedmiotowej sprawie.
Data powstania: piątek, 12 sie 2011 10:55
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2011 11:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sie 2011 15:02
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1876 razy