BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami) oraz art. 49 KPA


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-pensjonatowego, na działce nr 85/11, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Inwestorem jest Pan Stanisław Mirecki.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 8 sie 2011 14:22
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2011 10:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 wrz 2011 13:42
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1898 razy