BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej części działki ozn. nr geod. 229/266, o powierzchni 3000 m2, położonej w m. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej pod targowisko miejskie w Nidzie.
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa ww. nieruchomości na okres 1 roku.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 15 000,00 zł brutto.
Wadium wynosi 800,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 marca 2005 r., o godz. 10 30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w terminie do 21 marca 2005 r. /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. Urzędzie).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zostanie zwrócone.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Postępowanie nie może być mniejsze niż 200,00 zł, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
7. Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie w równych 1 / 12 częściach kwoty ceny oferowanej, płatny z góry do dnia 20 każdego miesiąca. Dla jasności zaznacza się, iż stawka czynszu jest niezależna od ilości i wartości pożytków osiąganych przez Dzierżawcę.
8. Wszelkie koszty dotyczące utrzymania terenu dzierżawy ponosi dzierżawca.
9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4, pokoju nr 9, tel. 087 4231036 w. 37.

Data powstania: poniedziałek, 21 lut 2005 09:12
Data opublikowania: wtorek, 22 lut 2005 07:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 mar 2005 08:29
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3043 razy