BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DLA 20 OS. Z ZAKRESU BRUKARSTWA I HOTELARSTWA ORAZ BADAŃ LEKARSKICH UMOŻLIWIAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie
Aleja Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane – Nida,
tel./fax. 087 423-62-30


W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania zawodowego dla 20 osób z zakresu brukarstwa i hotelarstwa oraz badań lekarskich (profilaktycznych) umożliwiających podjęcie pracy w budownictwie lub gastronomii dla podopiecznych M-GOPS w Rucianem – Nidzie – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez ZDZ w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu o wartości 18 978,00zł brutto.


Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z poważaniem

Monika Cwalińska – Koordynator projektu
Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2011 13:04
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2011 13:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 wrz 2011 13:21
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1825 razy