BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

PNO.7624.10.09.10.11 Ruciane-Nida, dn. 6 września 2011 r.
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1646N N na odcinku dł. 1785 mb na terenie gminy Ruciane-Nida. Początek opracowania łączy się z istniejącym odcinkiem tej samej drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Końcewo, koniec natomiast w m. Głodowo na skrzyżowaniach dróg gminnych. . Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 89/6, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553, 65/1, 65/2, 67/1, 68/1, 126/5, 128, 129, 130/2, 137/3, 141, 126/6, 11/2, 15/4, 8/5, obręb Końcewo, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 oraz na działce nr 2/1, obręb Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz.
W związku z powyższym z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3 w godz. od 7ºº do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia w przedmiotowej sprawie.
Data powstania: wtorek, 6 wrz 2011 07:15
Data opublikowania: środa, 7 wrz 2011 07:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 wrz 2011 13:42
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1822 razy