BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.72.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2011 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, zlokalizowanej na działce nr 6/2 (droga gminna) położonej w obrębie Piaski, gmina Ruciane-Nida. Od przedmiotowej decyzji strony mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni dni od dnia obwieszczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: wtorek, 13 wrz 2011 11:55
Data opublikowania: wtorek, 13 wrz 2011 12:07
Data przejścia do archiwum: środa, 21 wrz 2011 10:38
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1892 razy