BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

PNO.7624.10.09.10.11 Ruciane-Nida, dn. 7 września 2011 r.
Obwieszczenie


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami) oraz art. 49 KPA


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1646N N na odcinku dł. 1785 mb na terenie gminy Ruciane-Nida. Początek opracowania łączy się z istniejącym odcinkiem tej samej drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Końcewo, koniec natomiast w m. Głodowo na skrzyżowaniach dróg gminnych. . Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 89/6, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553, 65/1, 65/2, 67/1, 68/1, 126/5, 128, 129, 130/2, 137/3, 141, 126/6, 11/2, 15/4, 8/5, obręb Końcewo, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 oraz na działce nr 2/1, obręb Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz .
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Do wiadomości:
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne w Piszu
3. Starosta Piski
4. Ryszard Wysocki
5. Stefan Kołakowski
6. Bożena Kołakowska
7. Lucyna Kowalczyk
8. Andrzej Radzimiński
9. Anna Radzimińska
10. Helena Horodło
11. Józef Grabski
12. Małgorzata Grabska
13. Maria Szydłowska
14. Zygmunt Zawalich
15. Wiesław Kowalczyk
16. Zofia Kowalczyk
17. Kazimierz Niecewicz
18. Stefan Hahn
19. Danuta Hahn
20. a/a
21. BIP + tablica ogłoszeń UMiG
Data powstania: czwartek, 15 wrz 2011 09:39
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2011 19:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 wrz 2011 06:58
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2216 razy