BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o projekcie.

Projekt pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu przez Gminę Ruciane – Nida realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. W okresie od października 2011r. do czerwca 2013r. w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie oraz w Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ukcie dla dzieci 3 – 4 letnich prowadzone będą bezpłatne konsultacje logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, język angielski, rytmika, konsultacje i porady z psychologiem i pedagogiem.
W związku z powyższym proszę wszystkich rodziców dzieci w wieku 3-4 lat, zameldowanych na terenie Gminy Ruciane – Nida obecnie zapisanych i uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie oraz do Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie do składania deklaracji uczestnictwa swoich dzieci w projekcie. Deklaracje proszę składać w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie (dot. dzieci uczęszczających do tego przedszkola) oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ukcie (dot. dzieci uczęszczających do tego oddziału).
Złożenie deklaracji jest warunkiem uczestnictwa dziecka w ww. zajęciach.
W załączeniu:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
2. Zakres danych osobowych dziecka.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bliższych informacji o projekcie udzielamy w Biurze projektu: Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie ul. Gwarna 2, Tel. 087 423-64-41.


Burmistrz Miasta i Gminy

Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 wrz 2011 10:46
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2011 19:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2011 08:25
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1910 razy