BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego /handlowego/ nr 3, usytuowanego w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej 15 wraz z udziałem wielkości 141/1000 części w działce ozn. nr geod. 75/6, o pow. 588 m2, KW nr – 30664.
GKI-7145/18-14/04 Ruciane-Nida, dnia 2004.02.21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego /handlowego/ nr 3, usytuowanego w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej 15 wraz z udziałem wielkości 141/1000 części w działce ozn. nr geod. 75/6, o pow. 588 m2,
KW nr – 30664.

Cena wywoławcza wynosi - 18.600,00 zł, wadium wynosi – 1.800,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 24 marca 2005 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 21 marca 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Data powstania: poniedziałek, 21 lut 2005 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lut 2005 14:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2005 08:23
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3080 razy