BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Karwica, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 6/3
3. Powierzchnia: 31m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVII/47/2009, z dnia 28.04.2009 roku, przeznaczonej na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 1.569,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00027215/9.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 1.569,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 1.929,87 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 360,87 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16.09.2011 roku do dnia 7.10.2011roku.
Data powstania: piątek, 16 wrz 2011 07:00
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 paź 2011 14:15
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1709 razy