BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Ruciane-Nida, ul. Kowalik
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 176/16
3. Powierzchnia: 4.339m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr IX/38/2011, z dnia 02.06.2011 roku.
Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 139.000,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013020/4.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 139.000,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 170.970,00 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 31.970,00 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.09.2011 roku do dnia 21.10.2011roku.
Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 07:00
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: sobota, 22 paź 2011 16:54
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1581 razy