BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Ruciane-Nida ul. Dworcowa, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 109/10
3. Powierzchnia: 5m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XII/56/2011, z dnia 31.08.2011 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych ozn. nr geod. 109/4 i 109/5, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 1.137,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P 13038.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 1.137,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 1.398,51 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 261,51 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.09.2011 roku do dnia 21.10.2011roku.
Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 07:00
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: sobota, 22 paź 2011 16:54
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1367 razy