BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 33, ust. 1 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i 38 ww. ustawy w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie warsztatu szkutniczego na działce o nr geod. 28/18. położonej w obrębie Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida.

Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentami przesłanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie:

- Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszar Natura 2000, wykonanym przez Pana Krzysztofa Lewandowskiego oraz Pana Lecha Pietrzaka
oraz możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21-dniowym tj. od 29.09.2010r. do 20.10. 2011 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, pok. Nr 3, w godz. 8.00 - 14.00.

Wnioski i uwagi mogą być składane w wyżej określonym terminie na piśmie w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: jacek.schramke@ruciane-nida.pl, lub faxem na nr 087 425 44 54.

Wnioski i uwagi będą rozpatrywane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Data powstania: środa, 28 wrz 2011 12:08
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2011 10:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 paź 2011 07:24
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2108 razy