BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod drobne uprawy rolne,
2. Położenie nieruchomości – Wygryny,
3. Numer działki – cz. 20/13
4. Numer KW – 13645
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 355 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 brutto rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 30 września 2011 r. do dnia 21 października 2011 r.
Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 13:24
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2011 07:41
Data przejścia do archiwum: sobota, 22 paź 2011 16:54
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1619 razy