BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć techniczno - plastycznych - M-GOPS


Ruciane – Nida, dn. 28.09.2011 r.


PROTOKÓŁ
Z WYBORU OFERTY NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE
ZAJĘĆ TECHNICZNO – PLASTYCZNYCH
DLA 31 OSÓBZapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie
pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Na zapytanie odpowiedziały 2 firmy:
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz – zgłaszając ofertę na kwotę 3500,00 zł
2. Ośrodek Kształcenia Zawodowego FAKTOR w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 15, 10-456 Olsztyn – zgłaszając ofertę na kwotę 4495,00 zł.

Kryterium wyboru w 100% stanowiła cena. Zamawiający wytypował więc do realizacji zamówienia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu, gdyż ten zaoferował wykonanie usługi po najniższej cenie.
Wykonawcy zostanie dostarczone pisemne zamówienie na wykonanie usługi w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ruciane – Nida.
Z poważaniem

Monika Cwalińska

Koordynator projektu
Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 10:07
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2011 10:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 paź 2011 14:15
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1713 razy