BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOWÓZ DZIECI W WIEKU 3-4 LAT DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RUCIANEM – NIDZIE - PRZEDSZKOLE

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 30 / 09 / 2011r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOWÓZ DZIECI W WIEKU 3-4 LAT DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RUCIANEM – NIDZIE


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dowóz dzieci w wieku 3-4 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie – informuję, że Zamawiający zdecydował o anulowaniu niniejszego zapytania. Uzasadnienie: wpłynęła tylko jedna oferta, która w sposób znaczący przekracza planowaną kwotę przeznaczoną na ten cel.Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z poważaniem,
Zbigniew Janusz Opalach - Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida
Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2011 10:39
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2011 11:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 paź 2011 07:30
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1562 razy