BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

PNO.6730.103.2011
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji trafo oraz kablowej sieci nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o nr 363/1 położonej w obrębie Ukta oraz na działkach nr 12, 45, 53, 24, 40/2, 40/3 położonych w obrębie Zameczek, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Energa Operator S.A. Oddział Olsztyn.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2011 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2011 20:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 paź 2011 07:30
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1741 razy