BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA PRASOWEGO - PRZEDSZKOLE

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zamieszczenie 1 szt. ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno – promocyjnym projekt – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Edytor Sp. z.o.o., Olsztyn (Pisz) o wartości 123,00zł zł brutto. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zbigniew Janusz Opalach

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: środa, 5 paź 2011 14:07
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2011 08:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 paź 2011 07:33
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1586 razy