BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA DOT. WYBORU OFERT NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ORAZ KONSULTACJI / PORAD W RAMACH PROJEKTU - PRZEDSZKOLE

Zapytania ofertowe dotyczą projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA DOT. WYBORU OFERT NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ORAZ KONSULTACJI / PORAD W RAMACH PROJEKTU


Zapytania ofertowe dotyczą projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonymi zapytaniami ofertowymi – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze następujących osób:
1. Konsultacje logopedyczne:
• Pani Renata Kowalczyk, zam. Karwica, w zakresie dot. konsultacji prowadzonych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie w wymiarze 432 godzin oraz 4 spotkań z rodzicami (4 x 3 godziny = 12 godzin).
• Pani Anna Koziatek, zam. Ładne Pole, w zakresie dot. konsultacji prowadzonych na potrzeby Oddziału przedszkolnego przy SP w Ukcie w wymiarze 144 godzin oraz 4 spotkań z rodzicami (4 x 3 godziny = 12 godzin).
2. Gimnastyka korekcyjna:
• Pani Marzenna Żurawska, zam. Ruciane – Nida, w zakresie dot. zajęć prowadzonych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie w wymiarze 288 jedn. lek. oraz 4 spotkań z rodzicami (4 x 3 godziny = 12 godzin).
• Pan Łukasz Braca, zam. Ruciane – Nida, w zakresie dot. zajęć prowadzonych na potrzeby Oddziału przedszkolnego przy SP w Ukcie w wymiarze 288 jedn. lek. oraz 4 spotkań z rodzicami (4 x 3 godziny = 12 godzin).
3. Zajęcia plastyczne:
• Pani Jolanta Bartosik, zam. Ruciane – Nida, w zakresie dot. zajęć prowadzonych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie w wymiarze 576 jedn. lek.
• Pani Anna Koziatek, zam. Ładne Pole, w zakresie dot. zajęć prowadzonych na potrzeby Oddziału przedszkolnego przy SP w Ukcie w wymiarze 144 jedn. lek.
4. Język angielski:
• Pan Robert Kowalczyk, zam. Orzysz, w zakresie dot. zajęć prowadzonych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie w wymiarze 432 jedn. lek.
• Pani Agnieszka Małż, zam. Pisz, w zakresie dot. zajęć prowadzonych na potrzeby Oddziału przedszkolnego przy SP w Ukcie w wymiarze 144 jedn. lek.
5. Rytmika:
• Z uwagi na brak ofert zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z rytmiki zostanie wznowione.
• Pani Stanisława Sawicka, zam. Nowa Ukta, w zakresie dot. zajęć prowadzonych na potrzeby Oddziału przedszkolnego przy SP w Ukcie w wymiarze 144 jedn. lek. oraz udział w 4 spotkaniach z rodzicami (4 x 3 godziny = 12 godzin).
6. Konsultacje / porady z psychologiem / pedagogiem

Dot. psychologa:
• Z uwagi na brak ofert zapytanie zostanie wznowione.

Dot. pedagoga:
• Pani Stanisława Adamonis, zam. Ruciane – Nida, w zakresie dot. konsultacji / porad z pedagogiem na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie w wymiarze 142,5 godzin oraz 4 spotkań z rodzicami (4 x 3 godziny = 12 godzin).
• Pani Barbara Pyrdoł, zam. Ruciane – Nida, w zakresie dot. konsultacji / porad z pedagogiem na potrzeby Oddziału przedszkolnego przy SP w Ukcie w wymiarze 73,5 godzin.

Uzasadnienie: ww. osoby posiadają kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje osobowe dające rękojmię należytej realizacji powierzonych im zajęć, konsultacji. Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty. Ww. osobami zostaną zawarte umowy zlecenia obejmujące cały okres realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”, tj. od X.2011r. do VI.2013r.


Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zbigniew Janusz Opalach

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: czwartek, 6 paź 2011 14:06
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2011 15:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 paź 2011 07:16
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2008 razy