BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ ULOTEK, PLAKATÓW ORAZ BROSZUR INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH PROJEKT - PRZEDSZKOLE

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ ULOTEK, PLAKATÓW ORAZ BROSZUR INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH PROJEKT


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z dostawą ulotek, plakatów oraz broszur informacyjno – promocyjnych projekt – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice o wartości 645,00zł brutto. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zbigniew Janusz Opalach

Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: czwartek, 6 paź 2011 14:08
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2011 15:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 paź 2011 07:16
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1561 razy