BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Wojnowo, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 145
3. Powierzchnia: 1.646m2
Przedmiotem sprzedaży jest ½ udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIII/59/2011, z dnia 30.09.2011 roku. Zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.
4. Wartość rynkowa ½ udziału ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 11.794,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00038990/5.
6. Cenę sprzedaży ½ udziału nieruchomości netto ustalono w kwocie 11.794,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 14.506,62 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 2.712,62 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.10.2011 roku do dnia 28.10.2011 roku.
Data powstania: piątek, 7 paź 2011 07:23
Data opublikowania: piątek, 7 paź 2011 07:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2011 08:25
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1806 razy