BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

PNO.6730.107.2011
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wody uzdatnionej dla osiedla Nida na działkach o nr 227/33, 227/130, 394/34, 3121/4, 522/2, 526, 545, 269 położonych w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: poniedziałek, 10 paź 2011 15:06
Data opublikowania: poniedziałek, 10 paź 2011 15:12
Data przejścia do archiwum: środa, 19 paź 2011 13:57
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1670 razy