BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DOT. WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Dotyczy projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida przy wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 11 / 10 / 2011r.Protokół
z wyboru wykonawcy zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 500 Euro, a nie przekraczający równowartości kwoty 14.000 Euro

1 Przedmiotem zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa*) jest: usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: analiza dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczenia otrzymanych środków, procedur, akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie.

3. Przebieg postępowania:
a. Zapytanie skierowano do (określić dostawcę, formę złożonego zapytania): listownie do 4 potencjalnych wykonawców: 1) Audit and Tax Group Sp. Z.o.o, ul. Sienkiewicza 55A, 15-002 Białystok; 2) LEXUS AUDIT Sp. Z.o.o., ul. Bronowicka 23/6, 30-084 Kraków; 3) Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19-400 Olecko; 4) DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J., ul. Konsularna 1/21, 45-089 Opole. Ponadto treść zapytania ofertowego dnia 21.09.2011r. została umieszczona na tablicy ogłoszeń UMiG Ruciane-Nida oraz na stronie internetowej BIP UMiG Ruciane-Nida.
b. W odpowiedzi otrzymano od (określić dostawcę, cenę brutto):
1. Firma Biegłych rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z.o.o., Białystok
– o wartości 7 995,00zł brutto.
2. Audit and Tax Group Sp. Z.o.o, Białystok
– o wartości 6 150,00zł brutto.
3. “AKAR” Sp. Z.o.o, Warszawa
– o wartości 7 000,00zł brutto.
4. Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z.o.o., Łódź
– o wartości 11 070,00zł brutto.
5. Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworowska, Olecko
– o wartości 5 466,12zł brutto.
6. Kancelaria Biegłego Rewidenta „BUCHALTER” Sp. z.o.o., Białystok
– o wartości 5 535,00zł brutto.
7. Grupa Gumułka – Audyt Sp. o.o., Katowice
– o wartości 9 594,00zł brutto.
8. EUROSTO, Michał Szymczak, Bydgoszcz
– o wartości 19 999,80zł brutto.
9. VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk, Katowice
– o wartości 5 533,77zł brutto.
10. DPC A. Danylczenko i spółka Sp. Jawna, Opole
– o wartości 9 796,95zł brutto.
11. AUDITORES, Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze, Przemysław Ura, Wieliczka
– o wartości 9 827,00zł brutto.
12. JPA International Biuro Ekonomiczno – Prawne POMAR Sp. z.o.o., Gdynia
– o wartości 8 610,00zł brutto.
13. Biuro Rachunkowo – Podatkowe Adam Masłowski, Pisz
– o wartości 3 321,00zł brutto.
4. Wybór oferty: Zdecydowano o wyborze oferty nr 13 złożonej przez Biuro Rachunkowo – Podatkowe Adam Masłowski, Pisz o wartości 3 321,00zł brutto.
5. Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

ZATWIERDZAM

Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz MiG Ruciane – Nida)
Data powstania: środa, 12 paź 2011 09:20
Data opublikowania: środa, 12 paź 2011 11:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 paź 2011 12:07
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2269 razy