BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAMIESZCZENIE W PRASIE O ZASIĘGU LOKALNYM 1 SZT. OGŁOSZENIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO PROJEKT

Dotyczy projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida przy wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 11 / 10 / 2011r.


Protokół
z wyboru wykonawcy zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 500 Euro, a nie przekraczający równowartości kwoty 14.000 Euro

1 Przedmiotem zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa) na:
zamieszczenie ogłoszenia informacyjno – promocyjnego na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
(12 – modułów, kolorowe) o charakterze informacyjno – promocyjnym projekt w prasie o zasięgu lokalnym (powiat piski)

3. Przebieg postępowania:
a Zapytanie skierowano do (określić dostawcę, formę złożonego zapytania): listownie do 3 potencjalnych wykonawców: 1) Edytor Sp. z.o.o., Gazeta Piska, Pisz; 2) Agencja Wydawnicza Pisz, Tygodnik Piski, Pisz; 3) Media Regionalne Sp. z.o.o., Gazeta Współczesna, Ełk. Ponadto treść zapytania ofertowego dnia 21.09.2011r. została umieszczona na tablicy ogłoszeń UMiG Ruciane-Nida oraz na stronie internetowej BIP UMiG Ruciane-Nida.
b. W odpowiedzi otrzymano od (określić dostawcę, cenę brutto):
1. Media Regionalne Sp. z.o.o., Biuro Ogłoszeń Gazety Współczesnej w Ełku
– o wartości 2 922,48zł brutto.
2. Agencja Wydawnicza Pisz, Tygodnik Piski
– o wartości 167,00zł brutto.
3. Edytor Sp. z.o.o., Gazeta Piska
– o wartości 278,96zł brutto.
4. Wybór oferty: Zdecydowano o wyborze oferty nr 2 złożonej przez Agencję Wydawniczą Pisz, Tygodnik Piski o wartości 167,00zł.

5. Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.ZATWIERDZAM

Zbigniew Janusz Opalach Burmistrz MiG Ruciane – Nida
Data powstania: środa, 12 paź 2011 09:27
Data opublikowania: środa, 12 paź 2011 11:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 paź 2011 12:07
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2112 razy