BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 29 września 2011 r.


PNO.6220.2.11

Obwieszczenie


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami) oraz art. 49 KPA


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w istniejącym gospodarstwie rolnym, na działce nr 311/2, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Inwestorem jest Pan Rafał Ropiak.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Do wiadomości:
1. Rafał Ropiak
2. strony wg wykazu geodezyjnego
3. BIP + tablica urzędowa UMiG
4. a/a
Data powstania: czwartek, 13 paź 2011 07:35
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2011 07:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 paź 2011 07:24
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1909 razy