BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ ULOTEK ORAZ PLAKATÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH PROJEKT

Dotyczy projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida przy wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 12 / 10 / 2011r.


Protokół
z wyboru wykonawcy zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 500 Euro, a nie przekraczający równowartości kwoty 14.000 Euro

1 Przedmiotem zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa*) na: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie: 1000 szt. ulotek, 50 szt. plakatów na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie: ulotek (format A5, papier obustronnie powlekany, kreda błyszcząca 115g/m2, zadruk dwustronny, druk kolorowy), plakatów informacyjno – promocyjnych (format A3, papier obustronnie powlekany, kreda błyszcząca 115g/m2, zadruk jednostronny, druk kolorowy).

3. Przebieg postępowania:
a. Zapytanie skierowano do (określić dostawcę, formę złożonego zapytania): listownie do 3 potencjalnych wykonawców: 1) Centrum Reklamowe „Szapiel”, Mrągowo; 2) Partner Poligrafia, Andrzej Kardosz, Białystok; 3) GM Gadgets, Olsztyn; 4) ACME, Paweł Osierda, Kozy; 5) Agencja Promocyjno – Wydawnicza UNIGRAF z Bydgoszcz. Ponadto treść zapytania ofertowego dnia 26.09.2011r. została umieszczona na tablicy ogłoszeń UMiG Ruciane-Nida oraz na stronie internetowej BIP UMiG Ruciane-Nida.
b. W odpowiedzi otrzymano od (określić dostawcę, cenę brutto):
1. Centrum Reklamowe „Szapiel”, Mrągowo
– o wartości 553,47zł brutto.
2. ECORYS Sp. z.o.o., Warszawa
– o wartości 1 863,08zł brutto.
3. Agencja reklamowa „NABU”, Złotów
– o wartości 553,50zł brutto.
4. Fabryka Reklamy LADORA Dorota Machaty, Kraków
– o wartości 713,00zł brutto.
5. ACME, Paweł Osierda, Kozy
– o wartości 467,32zł brutto.
6. GM Gadgets, Olsztyn
– o wartości 447,72zł brutto.
7. EVER Group Sp. z.o.o., Chorzów
– o wartości 1050,11zł brutto.
8. Mateusz Cholewa Ecmyk.pl, Krzeszowice
– o wartości 563,04zł brutto.
9. Partner Poligrafia, Białystok
– o wartości 520,00zł brutto.
10. Hyperfox Advertisement Agency, Rzeszów
– o wartości 1 611,30zł brutto.
11. Grupa Kreatywna D’Arte Dominik Milewski, Będzin
– o wartości 613,77zł brutto.
12. Studio Graficzne Piotr Kurasiak, Jawor
– o wartości 601,47zł brutto.
13. Agencja Reklamowa ARFA s.c., Lublin
– o wartości 762,60zł brutto.
14. Agencja Reklamowa Piankolada.pl, Katowice
– o wartości 259,00zł brutto.

4. Wybór oferty: Zdecydowano o wyborze oferty nr 14 złożonej przez Agencję Reklamową Piankolada.pl, Katowice o wartości 259,00zł.

5. Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.ZATWIERDZAM

Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz MiG Ruciane – Nida
Data powstania: piątek, 14 paź 2011 07:33
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2011 08:31
Data przejścia do archiwum: sobota, 22 paź 2011 16:54
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1845 razy