BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA BROSZURY - SP UKTA

Ruciane – Nida, dn. 18 / 10 / 2011 r.

GMINA RUCIANE – NIDA
Biuro projektu:
Szkoła Podstawowa w Ukcie
Ukta 70, 12-220 Ruciane – Nida
(Tel./ Fax. 4257-290)INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA BROSZURY


W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z dostawą materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida projektu pn. „W stronę dobrej szkoły III”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013) – niniejszym informuję o wyborze oferty złożonej przez Drukarnię „LASER-GRAF”, Małgorzata Włostowska, Kostrogaj 1, 09-400 Płock o wartości 319,80zł.

Informuję, że niniejszy zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida


Barbara Pyrdoł

Data powstania: piątek, 21 paź 2011 11:04
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2011 11:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2011 08:25
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1728 razy