BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DOT. ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH - SP UKTA

Ruciane – Nida, dn. 18 / 10 / 2011r.

GMINA RUCIANE – NIDA
Biuro projektu:
Szkoła Podstawowa w Ukcie
Ukta 70 , 12-220 Ruciane – Nida
(Tel./ Fax. 087 4257-290)INFORMACJA DOT. ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

W związku z zapytaniami ofertowymi na dostawę materiałów szkoleniowych na potrzeby realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida projektu pn. „W stronę dobrej szkoły III”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013) – niniejszym informuję, że w odpowiedzi na ogłoszone zapytania dot.:
Zadania 1: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z nauczania zintegrowanego
Zadania 2: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z nauczania zintegrowanego
Zadania 3: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
Zadania 4: Zajęcia socjoterapeutyczne
Zadania 5: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zadania 6: Zajęcia logopedyczne
Zadanie 8: Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
Zadanie 11: Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
NIE WPŁYNĘŁY ŻADNE OFERTY. Wobec powyższego zapytania nie zostały rozstrzygnięte.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida


Barbara Pyrdoł
Data powstania: piątek, 21 paź 2011 11:06
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2011 11:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2011 08:25
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1695 razy