BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 169/14 i 204/3 w obrębie geodezyjnym Karwica Gmina Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 21.10.2011 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 6 ofert.
Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „2” tj. Wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa Szymon Walentynowicz, Wilkaski 5, 11-500 Giżycko, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze pięć ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. P.H.B.R.T. „TRANS DROG” Tadeusz Szlachetka, Dylewo 48, 07-420 Kadzidło - 81,38 pkt,
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 - 85,99 pkt,
3. Firma Produkcyjno Usługowa „WIÓREK” Andrzej Kuliś, ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz - 86,51 pkt,
4. „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o. o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2 - 78,47 pkt,
5. MASBUD INVEST Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki - 85,76 pkt.


Data powstania: wtorek, 8 lis 2011 10:18
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2011 11:39
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lis 2011 06:59
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2231 razy