BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
11. Położenie nieruchomości gruntowej:
Ruciane-Nida ul. Jana Krajeckiego
12. Oznaczona numerem geodezyjnym: 192/363
13. Powierzchnia: 128m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIII/61/2011, z dnia 30.09.2011 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 192/279, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. J. Krajeckiego.
14. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 7.076,00 zł.
15. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00035461/7.
16. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 7.076,00 zł.
17. Cena sprzedaży brutto wyniesie 8.703,48 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1.627,48 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
18. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
19. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.11.2011 roku do dnia 01.12.2011roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: czwartek, 10 lis 2011 07:14
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2011 10:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2011 07:26
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1719 razy