BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.103.2011
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 listopada 2011 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii SN 15 kV, napowietrznej linii SN 15 kV, dwóch słupowych stacji trafo, sieci nn 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych. na działce nr 363/1 obręb Ukta oraz działkach 12, 45, 53, 24, 40/2, 40/3 obręb Zameczek. Inwestorem jest Energa Operator.
Data powstania: wtorek, 22 lis 2011 07:02
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2011 10:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2011 07:26
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1597 razy