BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.73.2011
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, iż w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięcia polegającej na przeniesieniu i odbudowie zabytkowego kompleksu leśniczówki Zdrożno wraz z przystosowaniem do nowej funkcji na działki nr 3083/2 oraz 3083/5 położone w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, z dniem 25 listopada 2011 roku podejmuje zgodnie z dyspozycją art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawieszone postępowanie, celem jego merytorycznego rozstrzygnięcia.
Data powstania: sobota, 26 lis 2011 09:50
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 gru 2011 08:17
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1595 razy