BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.73.2011
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony, iż w postępowaniu dotyczącym przeniesieniu i odbudowie zabytkowego kompleksu leśniczówki Zdrożno z osady Zdróżno na działki oznaczone numerami geodezyjnymi 3083/2 i 3083/5 położone w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida (inwestor Nadleśnictwo Maskulińskie) wystąpił o na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie ochrony przyrody, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Ełku w zakresie ochrony zabytków oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Olsztyn w zakresie sąsiedztwa inwestycji z pasem drogowym drogi krajowej nr 58.
Data powstania: środa, 7 gru 2011 10:31
Data opublikowania: środa, 7 gru 2011 10:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2011 07:30
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1655 razy