BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod usługi i handel,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – 123,
-Numer KW – 13032,
-Powierzchnia nieruchomości - 809 m2,
-Roczna wysokość czynszu – jako stawka wyjściowa do przetargu 2 400,00 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w przetarg na okres 3 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Pierwszy czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za następne lata do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 31 maja 2005 r. do dnia 21 czerwca 2005 r.

Data powstania: wtorek, 31 maj 2005 13:50
Data opublikowania: wtorek, 31 maj 2005 14:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 cze 2005 08:13
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2176 razy