BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


Ruciane-Nida, dn. 2 stycznia 2012 r.

PNO.6220.4.11.12


ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej retencji w ramach programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie:
• obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2293, 2294, 2299/1, 2302, 2305,
• obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2169, 2194, 2196, 2201/1, 2210/2, 2221/1, 2224/2, 2295,
• obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 1003, 1004, 1005/1, 1006/1, 1012, 1014, 1056, 1058, 1059, 1060, 1062, 1071, 1072, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1627, 3137, 3138, 3163, 3166,
• obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3035,
• obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3095/19,
• obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 3256, 3268, 3281, 3282, 3297, 3305, 3308, 3317, 3325, 3328, 3334, 3339, 3341, 3343, 3351, 3352, 3356, 3360,
• obręb Karwica, nr działek ew. 1110, 1121/2, 1133/2, 1134, 1143/1, 1143/4, 1146, 1162, 1173/1, 1187/1, 1187/2, 1200/1, 1200/2, 1212, 1213, 1216/1, 1216/2, 1237/2, 1257, 1258, 1259/2, 1295/2, 1627/1, 1629

wszczęte na wniosek Pana Leszka Kura OCSC Sp. z o.o., ul. Targowa 24, 03-733 Warszawa, działającego z upoważnienia inwestora – Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Maskulińskie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.

W związku z powyższym z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3 w godz. od 7ºº do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia w przedmiotowej sprawie.


Otrzymują:
1. Leszek Kur
2. Nadleśnictwo Maskulińskie
3. BIP + tablica urzędowa UMiG
4. a/a

Sporządził:
Julita Małż
Data powstania: wtorek, 3 sty 2012 08:11
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2012 08:16
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sty 2012 07:31
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2714 razy