BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.73.2011.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 3083/5, 3083/2 położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego z przeniesieniem i odbudową zabytkowego kompleksu leśniczówki Zdróżno wraz z przystosowaniem obiektów do nowej funkcji.
Jednocześnie poucza się strony postępowania, iż od niniejszej decyzji służy im odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Data powstania: piątek, 20 sty 2012 13:49
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2012 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sty 2012 10:35
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1760 razy