BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod usługi i handel,
2. Położenie nieruchomości – Piaski,
3. Numer działki – 32/14
4. Numer KW – 13642
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 164 m2
6. Wysokość czynszu zgodnie z postanowieniem Burmistrza wynosi 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 10 lutego 2012 r. do dnia 02 marca 2012 r.
Data powstania: piątek, 10 lut 2012 12:39
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 mar 2012 09:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1638 razy