BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod podwórko,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 95/17
4. Numer KW – 21153
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 38 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 10 lutego 2012 r. do dnia 02 marca 2012 r.
Data powstania: piątek, 10 lut 2012 12:49
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2012 09:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 mar 2012 09:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1895 razy