BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.4.2012
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV Pisz - Ruciane-Nida na odcinku od słupa nr 3 LSN do stacji nr 8-509 „Głodowo 2” na działkach o nr 117, 68/2, 1/5, 119, 120, 123, 124 położonych w obrębie Niedźwiedź Róg , gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: wtorek, 7 lut 2012 12:57
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 13:33
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 08:47
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1756 razy