BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 01.02.2012 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 3 oferty.

Wybrano ofertą Wykonawcy: Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz, za łączną cenę 88.560,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze dwie oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(88.560,00 zł : 88.560,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Transport Utrzymywanie i remontowanie dróg publicznych oraz usługi ziemne. Eksploatacja Kopalni Zenon Naruszewicz, ul. Kasztanowa 13, 11-500 Giżycko
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(88.560,00 zł : 113.160,00 zł) x 100 = 78,26 pkt
Razem: 78,26 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe, ul. Warszawska 49,12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(88.560,00 zł : 95.448,00 zł) x 100 = 92,78 pkt
Razem: 92,78 pkt.
Data powstania: piątek, 10 lut 2012 11:16
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2012 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2012 10:24
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1845 razy