BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod handel,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – 109/5,
-Numer KW – 13038,
-Powierzchnia nieruchomości - 22 m2,
-Roczna wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Pierwszy czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za następne lata do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 czerwca 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.

Data powstania: środa, 8 cze 2005 12:04
Data opublikowania: środa, 8 cze 2005 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lip 2005 13:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2512 razy