BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.4.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, iż działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniósł o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN – 15 kV Pisz – Ruciane-Nida na odcinku od słupa nr 3 LSN do stacji nr 8-509 „Głodowo 2” na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 117, 68/2, 1/5, 119, 120, 123, 124 położonych w obrębie Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: wtorek, 14 lut 2012 14:19
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2012 14:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:04
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2644 razy