BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 22 lutego 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.03.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 lutego 2012 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie IV nadzwyczajną (XIX kolejną), sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - Guzianka.
5. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 22 lut 2012 11:57
Data opublikowania: środa, 22 lut 2012 12:03
Data przejścia do archiwum: środa, 29 lut 2012 08:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1767 razy