BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.11.12 Ruciane-Nida, dn. 1 marzec 2012 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 113 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, że:

wydał postanowienie o sprostowaniu pomyłki pisarskiej w decyzji znak sprawy: PNO.6220.4.11.12 z dnia 9 stycznia 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie małej retencji w ramach programu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie”, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000
• obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2293, 2294, 2299/1, 2302, 2305,
• obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2169, 2194, 2196, 2201/1, 2210/2, 2221/1, 2224/2, 2295,
• obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 1003, 1004, 1005/1, 1006/1, 1012, 1014, 1056, 1058/2, 1059, 1060, 1062, 1071, 1072, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1627, 3137, 3138, 3163, 3166,
• obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3035,
• obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3095/19,
• obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 3256, 3268, 3281, 3282, 3297, 3305, 3308, 3317, 3325, 3328, 3334, 3339, 3341, 3343, 3351, 3352, 3356, 3360,
• obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 1110, 1121/2, 1133/2, 1134, 1143/1, 1143/4, 1146, 1162, 1173/1, 1187/1, 1187/2, 1200/1, 1200/2, 1212, 1213, 1216/1, 1216/2, 1237/2, 1257, 1258, 1259/2, 1627/1, 1629.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-
Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Do wiadomości:
1. Leszek Kur
2. Nadleśnictwo Maskulińskie
3. BIP + tablica urzędowa UMiG
4. a/a


Sporządził:
Julita Katarzyna Małż
Data powstania: piątek, 2 mar 2012 10:59
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2012 11:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2012 13:58
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2059 razy