BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ich utrzymania
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, iż w dniu 8 marca 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 71392-2012 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ich utrzymania. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 16 marca 2012 r., godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 22
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Katarzyną Pietruszka – referentem UMiG – tel.. 087 425 44 40.
W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – inspektorem UMiG – tel. 087 425 44 40
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 mar 2012 11:53
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2012 12:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2012 08:25
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1859 razy