BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.25.2012
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ulicy Nadbrzeżnej wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej (oświetlenia) na działkach o nr 3095/17, 3095/6, 3097/3, 130 położonych w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: piątek, 9 mar 2012 13:09
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2012 13:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2012 08:25
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1866 razy